پول از حساب بانکیم کسر شد ولی به کیف پول ریالیم واریز نشد؟

اگر پرداخت ریالی شما به هر علتی ناموفق نشود و وجه از حساب بانکی شما کسر شود، به صورت خودکار تا 72 ساعت کاری به حسابتان عودت داده می‌شود. در صورتی که پس از این مدت وجه به حسابتان برنگشت، لطفا به پشتیبانی ارزپلاس اطلاع دهید تا پیگیری‌های لازم انجام شود.