انواع معامله

نحوه خرید رمز ارز در معامله سریع به چه صورت است؟

نحوه فروش رمز ارز در معامله سریع به چه صورت است؟

خرید و فروش رمز ارز با استفاده از معامله حرفه‌ای به چه صورت است؟

سفارش حد ضرر با قیمت بازار (Stop Market) چیست و چگونه کار می کند؟

سفارش حد ضرر با قیمت ثابت (Stop limit) چیست و چگونه کار می کند؟

تفاوت معامله یا سفارش میکر (maker) و تیکر (taker) چیست؟

نحوه خرید آنی رمز ارز در ارزپلاس به چه صورت است؟