ثبت نام و ورود

مراحل ثبت نام در ارز پلاس به چه صورت است؟

مراحل ورود به حساب کاربری به چه صورت است؟چگونه از حساب کاربری خود خارج شویم؟

برای بازیابی رمز عبور فراموش شده چه کاری انجام دهم؟