کسب درآمد از معرفی دوستان

انواع پاداش‌ها در معرفی به دوستان چیست؟

نحوه دریافت درآمد حاصل از کد های معرف چگونه است؟

آیا می‌توان درآمد ایجاد شده از طریق معرفی دوستان را مشاهده کرد؟

آیا می توانم همه درآمد حاصل از کد معرف را به دوستم هدیه بدهم؟