واریز و برداشت ریالی

واریز ریالی به چه صورت است؟ چگونه کیف پول ریالی خود را شارژ کنم؟

 پول از حساب بانکیم کسر شد ولی به کیف پول ریالیم واریز نشد؟

برداشت ریالی به چه صورت است؟

برداشت ریالی چه زمانی به حساب بانکی من واریز می‌شود؟

چگونه تاریخچه واریز‌ها و برداشت‌های ریالی خود را ببینم؟

کارمزد واریز ریالی چقدر است؟

کارمزد برداشت ریالی چقدر است؟

چگونه در ارزپلاس واریز شناسه‌دار انجام دهیم؟