استیکینگ چه ریسک‌هایی دارد؟

فرایند استیکینگ ریسک بسیار کمی دارد و ریسک اصلی به کاهش قیمت رمزارز استیک شده بستگی دارد. به این صورت که وقتی یک رمزارز را استیک می‌کنید، دارایی شما تا پایان دوره استیکینگ، در شبکه قفل خواهد شد و در صورت کاهش ارزش آن ارز، ارزش دارایی شما نیز کاهش پیدا می‌کند. اما در صورتی که در مدت زمان استیکینگ، ارزش رمزارز استیک شده، بالا رود، شما روی دارایی اصلی خود نیز سود می‌کنید و بر تعداد ارزهای شما نیز بنا بر فرایند استیکینگ، افزوده می‌شود.