پاداش استیکینگ به چه صورت محاسبه می‌شود؟

هر ارز قابل استیک در ارزپلاس، درصد سود سالیانه (APR) مشخصی دارد که در صفحه استیکینگ مشخص است. یعنی اگر کاربر به مدت یک سال آن ارز را استیک کند، در انتهای سال، به میزان درصد APR به دارایی کاربر اضافه می‌شود. به عنوان مثال، یک طرح استیکینگ در ارزپلاس، ۳۰ روزه و دارای نرخ سالانه ۳۰ درصد است. چنانچه شما در این طرح شرکت کنید، در انتهای دوره ۳۰ روزه، ۲.۵ درصد خواهد بود. به عبارتی اگر ۳۰ درصد را تقسیم بر تعداد ماه‌های یکسال کنیم (۱۲ ماه)، سود دریافتی در یک ماه محاسبه خواهد شد. APR مشخص شده برای هر شبکه، به صورت تقریبی است و ممکن است با توجه به شرایط و قوانین هر شبکه، تغییر داشته باشد.

در حال حاضر در ارزپلاس می‌توانید دارایی خود را در یک دوره زمانی مشخص، استیک کنید و سود خود را به صورت روزشمار دریافت کنید. توجه داشته باشید که سود به دست آمده از جنس همان ارز است و به صورت ریالی یا تتر پرداخت نمی‌شود.