فرایند نهایی شدن استیکینگ، چه قدر طول می‌کشد؟

پس از ثبت درخواست استیکینگ توسط کاربر، وضعیت درخواست شما به درحال پردازش تغییر می‌کند و پس از آن وارد مرحله انتظار می‌شود. این فرایند با توجه به شرایط شبکه، ممکن است از چند ساعت تا ۳ روز به طول انجامد. پس از نهایی شدن وضعیت درخواست، استیکینگ شما فعال شده و سود روزانه محاسبه و پرداخت خواهد شد.