آیا استیکینگ از نظر شرعی، مشکلی ندارد؟

با توجه به اینکه در فرایند استیکینگ، مشارکت در تایید و اعتبارسنجی بلوک‌های شبکه بلاکچین انجام می‌شود و سود دریافتی از استیکینگ، پاداش این مشارکت است، این پاداش در قبال حفظ امنیت شبکه و تامین نقدینگی آن، پرداخت می‌شود و در نتیجه، مشارکت در استیکینگ، به هیچ عنوان ربا محسوب نمی‌شود.